Dini Sözler

giderlisozler

386

Yok

Dini Sözler

Dini Sözler Kategorisi

Dini Sözler Kategorimize Hoş Geldiniz.
Dini Sözler bu alanda siz değerli ziyaretçilerimiz için en güzel Dini Sözler‘i özenle seçerek bir araya topladık.
Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere İslam dünyasının önemli isimlerinin ve büyük alimlerin de sözlerini bulabilirsiniz.
Keyifli Okumalar Dileriz.


Dini Sözler


Bismillahirrahmanirrahim.


İki nimet vardır ki insanların çoğu onun kıymetini bilmezler:
vücut sağlığı, vicdan rahatlığı.
-Hz. Muhammed (sav)


Hayatta üç şey kişinin özüne zarar verir.
“Öfke
Açgözlülük
Kibir”
-HZ MUHAMMED (sav)


Kur’an hayattır; dolayısıyla O’na bir düşünce tarzı değil, bir yaşam tarzı olarak bakılmalıdır.


İman sahibi, her hataya düşebilir. Fakat yalan söyleyemez. ( Hadis i Şerif )


Günahın neresinden tövbe edersen aftır.


Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür.
Selviyi hür bir halde yücelten,kederi de sevinç haline sokabilir.


Kalbinizde ilk sıraya Allah’ı koymazsanız;
hem Allah’ı kaybedersiniz, hem de ilk sıraya koyduklarınızı.


Cimrilerin hali ne gariptir; fakirler gibi yaşar, zenginler gibi hesap verirler.


Bir günah işlediğinde hemen tövbe et.
İnsan suya düştüğü için değil, sudan çıkamadığı için boğulur.


Kula bela gelmez Hak yazmadıkça.
Hak bela yazmaz kul azmadıkça.


Kişi inandığı gibi yaşamazsa, yaşadığı gibi inanır.


Kişi,dünyaya tenezzül etti mi, bala kapılmış sineğe döner.


Güzelliğine güvenme, bir sivilce yeter.
Malına güvenme, bir kıvılcım yeter.
Rabbine güven, O her şeye yeter.


Bedenine değil kendine değer ver, ve gönlünü olgunlaştır!
Çünkü kişi; bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır.


Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü.


Kimisi zamana bıraktı, kimisi şansa bıraktı. Ben sana bıraktım Ya Rab!


Akıllı genç, cahil ihtiyardan hayırlıdır.


Bize kalmayacak dünya için, bize kalacak günahlar biriktiriyoruz.


Allah’a dost olan, hiçbir şekilde dünyaya dost olamaz;
dünya dostu olan, asla Hakkın dostu olamaz.


Maddi hayata tapanlar içtikçe susuzlukları artar.


Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.


Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir.


İbâdetlerin en faziletlisi tevazudur.


Cenneti arzulayan, hayırlara koşar.
Ateşten korkan, şehvetlerden sakınır.
Öleceğine inananın, nefsanî ve şehvanî lezzetleri yıkılır.
Dünyayı bilene, musibetler zahir olur.


Dua ;
Batan bir kişi için nefestir.


Allah’ın gülü dikenli yarattığına hayret edeceğiniz yerde,
dikenler arasında gül yarattığına hayret ediniz.


Dinde edep ve mürüvvet, akl-ı selimin meyvesidir.


Dünyaya fazla önem verme ki.
Hür yaşayabilesin!


Dini Mesajlar


Dini Sözler

Dinde zorlama yoktur, insan özgürdür elbette! İsteyen bu dünyada pişer, isteyen ahirette!


Sözlerinin amellerinden sayıldığını bilen kimse,
az konuşur ve ancak kendisini ilgilendiren şeyleri söyler.


Allah’tan başka sığınacak kimse bulamazsın.


Soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır.


Gururu bırak aczini anla,
Mâlikini tanı, vazifeni bil,
Dünyaya ne için geldiğini öğren.


İnsanlar ikiye ayrılır; vaktini beşe ayıranlar, vaktini boşa ayıranlar.


Allah’ın kullarına karşı hüsnü zan sahibi ol!
Böyle olursan birçok yorgunluktan kurtulursun.


Müslümanım demek başka,
Müslümanca yaşamak başladır.


Yanında Allah’ın, Resûlullah’ın ve evliyanın sünneti olmayan kimsenin elinde hiçbir şey yok demektir.
Allah’ın sünneti sırrı gizlemek;
Resûlullah’ın sünneti insanlar arasında güzel ahlak ile idare yolunu bulmak;
evliyanın sünneti de insanlardan gelen eziyetlere katlanmaktır.


Allah’ım, ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle.


Müminin tebessümü yüzünde, hüznü ise kalbindedir.


Şükür nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır.


Nimetin tamamına erişmek, İslâm üzere ölmektir.


Dua ettiğinizde çok isteyiniz;
Çünkü vereceği hiçbir şey Allah’a ağır gelmez. (Hz. Muhammed s.a.v)


Hayra vesile olan da hayrı yapan gibidir.


Övünmek Ademoğlunun neyine ki? Evveli nutfe, sonu ise cifedir.
Kendi rızkını dahi yaratamadığı gibi, helâkten de kurtaramaz.


Kadere iman eden, kederden emin olur.


Öyle nimetler vardır ki, onlara sahip olmamak daha büyük nimettir.


Bugün amel işleme günüdür, hesap yoktur.
Yarın ise hesap vardır, amel işleme imkânı yoktur.


Kimin pusulası Kur’an-ı Kerim olmuşta, Rotası hüsran olmuş.


Nefesler, ecele doğru atılan adımlardır.


Allah, ancak merhametli kullarına rahmet eder. (Hadis-i Şerif)


Zenginlerin, Allah katındaki mükâfatı talep ederek tevazu göstermeleri ne güzeldir.
Bundan daha güzeli ise fakirlerin Allah’a tevekkül ederek zenginlere karşı müstağni davranmalarıdır.


Allah geciktiriyorsa, güzelleştiriyordur.


Mahrumiyet, minnet altında kalmaktan daha hayırlıdır.


Dini Yazılar


Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görecektir.
Kim de zerre kadar şer işlerse karşılığını görecektir.


Yoksul düştüğün zaman sadaka vererek Allah ile ticaret yap!
Eline nimet geçtiği zaman çok şükret!
Sakın az şükürle Allah’ın nimetlerini elinden kaçırma!


Allah’ın verdiği de vermediği de imtihandır.


Ameller ancak niyetlere göredir.


Biz, Ayakları şişene kadar namaz kılan Peygamberin,
gözleri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz.


Dini Yazılar

Allah’ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir.


Dünyanın nimetlerinden İslam nimeti sana kâfidir.
Meşguliyetlerinden, taat meşguliyeti sana kâfidir.
İbretlerinden, ölüm ibreti sana kâfidir.


Bazen nefsin konuşur sen kendi fikrin zannedersin.


Bana hatamı söyleyenden Allah razı olsun.


Dilleriyle insanları kıranları, ibadetleri temizleyemez. (Hz. Muhammed s.a.v)


İlim, en hayırlı mirastır. Edep, en hayırlı sanattır.
Takva, en hayırlı azıktır. İbadet, en hayırlı sermayedir.
Salih amel, en hayırlı rehberdir. Güzel ahlak, en hayırlı yakın dosttur.
Hilim, en hayırlı yardımcıdır.
Kanaat, en hayırlı zenginliktir.
Ölümü tefekkür, en hayırlı uslandırıcıdır.


Şu üç sınıf, Allah’ın sevgisinden uzak tutulmuştur:
Zalimler, onlara yardım edenler ve zulmü hoş karşılayanlar.


Hüsnü zannı olanın hayatı hoş geçer.


Mal, nefsanî arzuların hammaddesidir. (Nefsanî ve dünyevî) arzular, sıkıntıların anahtarıdır.
Haset de boş yorgunluğun bineğidir.


İnsanlar sadece yoklukla değil, varlıkla da imtihan edilir.


Kim nefsin bitmek bilmeyen istek ve arzularının zebunu olursa, amelleri de kötü olur.


Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz.


Canlarınız için cennetten başka bir karşılık ve değer yoktur.
Öyleyse canlarınızı ancak cennet karşılığında satın!


Allah size bir yol açarsa, onu kimse kapatamaz.


Bir kul, Allah’ın katındakine, kendi elindekinden daha fazla güvenmezse imanı kâmil olmaz.


İnsan uykudadır, öldüğü vakit uyanır.


Her çabanın nasibine düşen, yalnızca Allah’ın takdir ettiği kadardır.


Sıkıntıdan kurtuluşa giden gizli yol, o sıkıntının içindedir.


Allah birdir.
Başka şeylere müracaat edip yorulma!


Maddî musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür.


Sır saklamak bir irade imtihanıdır.
Bu imtihanı kazanmayan, hayatta hiçbir imtihanı kazanamaz.


Sustuğunda düşünen, konuştuğunda zikreden ve baktığında ibret alan kişi akıllıdır.


Sizin hayır gördükleriniz şer, şer gördükleriniz de de hayır olabilir.
Allah bilir, siz bilemezsiniz.


Dünya menfaati için her gün beşere eğilen insan,
Ebedi ahiret saadeti için Rabb’ine beş vakit neden eğilmez?


Allah’ı sevmek,
O’nun râzı olduğu şeyleri yapmaktır.


Gözü sana veren #Allah, elbette gözün ne gördüğünü de görür.
Nereye baktığınıza dikkat edin!


Doğruluk iyiliğe,
İyilikte cennete götürür.
– Hadis-i Şerif


Dini Sözler

Allah’tan korkan kimse, nefsinin her istediğini yapmaz.


Dini Cümleler – Dini Sözler


Fani zevkler, manevi acılar ve teessüfler bırakır.


Ümitvar olunuz.
Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada, İslâmın sadası olacaktır.


Zaman gösterdi ki, Cennet ucuz değil; Cehennem dahi lüzumsuz değil.


Baba ve ananın terbiye edemediğini, zaman terbiye eder,
zamanın terbiye edemediğini cehennem ateşi terbiye eder.


Demek selâmet ve emniyet yalnız İslâmiyette ve imandadır.
Öyle ise biz daima “Elhamdü lillâhi alâ dini’l-İslâm ve kemâli’l-îman”1 demeliyiz.


Allah bazı kimselere iyi bir şeyler vermediği için, sadece para vermiştir.


Kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer;
kendini beğenmeyen sefayı bulur, rahmete girer.


Dünya bütün şâşâsıyla ahirete nisbeten bir zindan hükmündedir.


Beteri olmayan bela yoktur. Hz. Ebubekir


İnsan için en büyük bayram imanlı olarak ruhunu teslim etmesidir.
İşte bu insanın kurtuluşunun müjdesidir.


Değerli Ziyaretçilerimiz
Dini Sözler Kategorimizin Sonuna Geldik.
Dilerseniz Buraya Tıklayarak Diğer Sözlerimize de Göz Atabilirsiniz.

Önerilen Kategori : 

Sosyal Medya Hesaplarımızı da Takip Edebilirsiniz.

İnstagram : Giderli Sözler
Facebook  : Atarlı Sözler


Dini Sözler – Güzel Dualar – İslami Sözler – İslam Sözleri – Din Sözleri – Cuma Mesajları – Hayırlı Cumalar – Dini Güzel Sözler – Dini Etkileyici Sözler – En Güzel Dini Sözler – Dinimiz İçin Söylenmiş Sözler – Mübarek Sözler – Dini Mesajlar –

SON YORUMLAR
 • Efkarlı Sözler

  Çok Efkarlı Sözler emeğinize sağlık....

 • Yenildim

  Hep yeniliyoruz zaten bu hayatta yenilen...

 • Yapabilirdik

  Vay be çok güzel yazmışsınız gerçekten t...

 • En İyi Sözler

  Çok iyi sözler varmış, çok beğendim, dah...

 • Yenildim

  Ne kadar güzel olmuş gerçekten farklı şe...